Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Nüfus ve Dağılımı

2009 Yılı Adrese Dayalı  Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçe Merkezinde 2663, köylerde  4122 olmak üzere İlçemizde toplam 6785 kişi yaşamaktadır. Kilometre kareye düşen kişi sayısı 14’dür.
 
İlçe nüfusunun mesleklere göre dağılımını gösterir kesin rakamlar bulunmamakla birlikte nüfusun yaklaşık % 15‘i  işçi, memur ve emekli, %1’i ticaret erbabı, % 13’ü öğrenci, % 50’si tarımsal faaliyetlerle uğraşır. Geriye kalan kısmı ise çocuk, ev kadını, işsiz ve yaşlılardan oluşmaktadır.
 
İlçe nüfusunun yaklaşık olarak  % 68,7’si ilköğretim, % 10’u ortaöğretim, % 2’si yüksekokul ve üniversite mezunu, %  5.3’ü diplomasız, %14’ü okul çağında değildir.
 
Nüfusun  %51‘i  kadın , % 49 ‘ u erkektir.
 
Halkın tümü müslümandır  ve Türkçe konuşur. Etnik yapıda farklılıklar yoktur.
Son on yılda yapılan üç nüfus sayımı sonuçları incelendiğinde İlçe merkezi nüfusunda artış, köyler toplam nüfusunda  azalma, İlçe toplam nüfusunda ise önemli bir değişikliğin olmadığı görülmektedir.
 
Doğu Karadeniz bölgesinin tipik göç hareketlerinin yoğun olduğu İlçemizde göç olgusu nüfus artış hızını olumsuz yönde etkilemektedir.