Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ozel-Guvenlik

Giriş
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
   
Aşağıdaki konularda bilgi edinmek için lütfen konu başlığına tıklayınız...
1. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı
2. Özel Güvenlik İzin Belgesi Verilmesi ve Sona Erdirilmesi
1.Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Başvurusunda Gerekli Belgeler
1. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası,
2. Diploma Fotokopisi ( Aslı ile birlikte ),
3. Sağlık Raporu,
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu,
6. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf,
7. Kan Grubunu belirtir belge ( Kan Grubu Kartı, Ehliyet, v.b.),
8. Dilekçe (Valilik Makamından Havaleli).
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

SİLAHSIZ (3)
SİLAHLI (7) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
2.Özel Güvenlik İzin Belgesi Verilmesi ve Sona Erdirilmesi için Gerekli Belgeler
a-Özel güvenlik izni için başvuran kamu kurum ve kuruluşlarından
istenilecek belgeler:
1. Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2. Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün görüş yazısı, Üniversiteler için, YÖK’ün görüş yazısı, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı,

b- Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşlar ve özel bankalar
için istenecek belgeler:
1. Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2. Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
3. Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
4. İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

c- Özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için istenilecek
belgeler:
1. Talep yazısı,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
3. Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,

d- Personel ve silah kadrolarının indirimi, artırımı ve yeniden
belirlenmesi halinde istenilecek belgeler:
1. Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı.

e- Unvan değişikliği durumunda istenilecek belgeler:
1. Talep yazısı,
2. Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

Yönetmeliğin 8 inci maddesi; “Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir…”
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(7) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön