Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S.N

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAM
LANMA SÜRESİ

1

BAYİLERİN YAPMIŞ OLDUĞU YENİ KAYIT TESCİL İŞLEMLERİ SONUCU İSTENİLEN BELGELER

 • Araç Tesciline ilişkin Geçici Belge.
 • Plaka Talep Formu

2 dk

2

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
 • Uygunluk belgesi
 • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
 • ÖTV ödeme belgesi aslı
 • T.C. kimlik numarası
 • Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
 • Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası

     NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir. 
c) Ticaret Sicil Gazetesi

10 dk

3

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 • Gümrük Trafik Şahadetnamesi
 • Uygunluk belgesi
 • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
 • ÖTV ödeme belgesi aslı
 • T.C. kimlik numarası
 • Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
 • Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu  bulunmaktadır.  
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

 • Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
 • İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 • Ticaret Sicil Gazetesi

10 dk

3

KENDİ ADINA NAKİL VE NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN DURUMLARDA İSTENİLEN BELGELER

 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve Araç Fenni Muayenesinin yaptırılması.
 • Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar.
 • T.C. kimlik numarası.
 • Yeni tescil ve trafik belgesi. (Trafik kuruluşunca tanzim edilip verilmektedir)
 • Şoförler odasından karton dosya ve Ek-1 formu. 
 • Aracın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekmektedir.

NOT: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği talebi yerine getirilmez.

8 dk

4

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

 • İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
 • Zorunlu Mali mesuliyet sigortası
 • Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • T.C. kimlik numarası

NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil   edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

15 dk

5

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

 • Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
 • Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
 • Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi.(Bilgisayar üzerinden borcu olup olmadığı sorgulanmaktadır.)
 • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına) (Bilgisayar üzerinden Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası olup olmadığı sorgulanmaktadır.)
 • Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
 • T.C. kimlik numarası
 • Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
 • Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
 • 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

15 dk

6

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

 • Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
 • Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

10 dk

7

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ

 • MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara yapılır.
 • Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Araca ait plakalar
 • Araca ait tescil ve trafik belgeleri
 • Dilekçe
 • Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)(Bilgisayar üzerinden borcu olup olmadığı sorgulanmaktadır.)

10 dk

8

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI

          Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

 • Dilekçe
 • Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
 • Tescil ve Trafik belgeleri
 • Plakalar
 • Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

        Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan ikinci el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

 • Dilekçe
 • Noter satış senedi
 • Tescil ve trafik belgeleri
 • Plakalar
 • İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
 • Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

 

10 dk

9

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

 • Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Dilekçe
 • Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
 • Araç sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda isim ve/veya soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili nüfus müdürlüğünce düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin PolNet ortamında sorgulanabilmesi halinde, nüfus müdürlüğünden belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.(Şahıslar için)
 • Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

8 dk

10

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

 • Fatura
 • Montaj tespit raporu
 • İmalat yeterlilik belgesi
 • Karayolu uygunluk belgesi
 • Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır
 • Dilekçe
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
 • Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

8 dk

11

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

 • Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Dilekçe
 • Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
 • Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

6 dk

12

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ

 • Motor satış senedi,  Gümrük Şahadetnamesi veya  fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
 • Garanti değiştirilen  motor  bloğu  için  fatura  ve  bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
 • Teknik belge-plan proje
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
 • Eski Tescil ve Trafik belgeleri
 • Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır
 • Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir      tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

10 dk

13

ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ

       Araç  işleticisinin  ticari  ad  ve  unvanı  ile  işletmeci  kuruluşun tanıtımına  yönelik reklam  mahiyetindeki   yazı    ve    resimleri  aracın   yan   karoseri   üzerinde  bulunabilir
Otobüs   ve   minibüslerin  arkalarına  sadece  işleticinin  ticari ad  ve  unvanı  yazılabilir.
Aracın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde;

 • Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığı hususunun kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araçların Ek-1 Formları’na tespitleri yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazılan ticari ad, unvan veya logonun belirtilmesi gerekmektedir)
 • Söz konusu yazı ve resimlerin usulüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde “….. logoludur”, “….. yazısı mevcuttur” ibareleri, Araç Tescil Belgesi ile Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu’na (Ek-1) şerh düşülecektir. 
 • Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonundan aracın tespitinin yaptırılmasını müteakip alıcısı adına tescil işleminin yapılması gerekmektedir.
 • Sadece araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkalarına işleticinin ticari ad ve unvanı yazdırılabilecektir.
 • Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda, ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına, tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde noter tasdiki aranmasına gerek bulunmamaktadır.
 • Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranacaktır.

6 dk

14

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

        Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

 • Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Dilekçe
 • Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
 • Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

6 dk

15

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

 • Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
 • Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
 • Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
 • Ad,  soyadı veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
 • Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

10 dk

16

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

 • Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Dilekçe
 • Motorlu araç trafik belgesinin yeniden düzenlenmesinin talebi halinde, muayene geçerlilik süresinin sona ermemiş olduğunun anlaşılması durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin yenilenir.
 • Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

15 dk

17

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

 • Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Dilekçe
 • Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
 • Plakalar getirilecek
 • Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
 • Trafikten çekme işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.

10 dk

18

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

 • Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Dilekçe
 • Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
 • Plakalar getirilecek
 • Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
 • Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
 • Hurdaya ayırma işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.
 • M1(Otomobil), N1(Kamyonet) kategorisindeki araçlar ile Motosiklet ve Motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçların hurdaya ayrılması işlemleri sırasında araçtan düşme ve bertaraf formu getirilecek.

8 dk

19

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

        Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat edilebilir.
Müracaat sırasında, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belge alınır. Aracın bilgisayar kayıtlarına ve tescil dosyasına “çalınmıştır” kaydı düşülerek tescil kaydı silinir. Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte “çalınmıştır” şerhi düşülür ve belge araç sahibine iade edilir. Aracın motorlu araç trafik belgesi ile müracaat sırasında ibraz edilen belgeler araç dosyasında muhafaza edilir. 
Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.
Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.

15 dk

20

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER

        Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır. Araç muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırıldıktan sonra aracın tescil dosyası ve bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır. Araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesi tanzim edilir. Durum Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise  en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.
Aracın çalınmasına veya bulunmasına ilişkin işlemlerin aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşu dışında yapılması halinde, buna ilişkin dilekçe ile diğer belgelerin tasdikli birer sureti ve motorlu araç trafik belgesi dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilir.

15 dk

21

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

 • Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
 • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 • Dilekçe
 • Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
 • Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

10 dk

22

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI

        “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.
Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;

 • Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
 • Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
 • Harç makbuzu,
 • Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım  numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
 • İthal araçlar için garanti belgesi,
 • İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.

15 dk

23

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

      Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir, 30 gün süre ile geçerlidir.

 • Dilekçe
 • Zorunlu mali mesuliyet sigortası
 • ÖTV ödeme belgesi aslı
 • Harç makbuzu

 5. Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi

15 dk

24

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

        Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz

 • Dilekçe
 • Zorunlu mali mesuliyet sigortası
 • Aracın satın alındığı belge

 4. Harç makbuzu

15 dk

25

HACİZ VE REHİN KOYMA VE KALDIRMA İŞLEMLERİ

        Araç üzerine konulması istenilen haciz ve rehin yazıları gönderen kurumun üst yazısı ile bilgisayara işlenir. Kaldırma yazılarını şahıs elden getiriyorsa nüfus cüzdan fotokopisi, posta ile geliyorsa noterden onaylı ya da imza sirküleri istenir.

5 dk

26

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER

 • Sertifikanın aslı.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Diploma aslı.
 • Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
 • Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
 • Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
 • Kan grubu belgesi
 • Maliye ya da Bankalara yatırılan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Sürücü belgesi kart ücreti
 • Öğrenim belgesi
 • MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
 • Parmak İzi alındığına dair form

NOT:

 • Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca,  kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
 • Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

24 dk

27

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 • Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
 • Şoförler Odasından dosya
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi).
 • Dört (4) adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 • Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)
 • Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
 • Kan grubu belgesi.
 • Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
 • Maliye ya da Bankalara yatırılan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
 • Sürücü Belgesi kart ücreti
 • Parmak İzi alındığına dair form

24 dk

28

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

 • Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 • Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
 • Üç (3) adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 • Sürücü Belgesi kart ücreti
 • Parmak İzi alındığına dair form

24 dk

29

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

 • Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 • Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
 • Üç (3) adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 • Eski Sürücü belgesi.
 • Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi, Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
 • Sürücü Belgesi kart ücreti
 • Parmak İzi alındığına dair form

24 dk