Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
OZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.N

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASI İÇİN GEÇEN YASAL SÜRE

HİZMETİN TAMAMLANDIĞI SÜRE

1

ŞİKÂYET VE MÜRACAAT DİLEKÇELERİNİ CEVAPLANDIRILMASI

1. Dilekçe 
2. Kimlik Belgesi

30 GÜN

15 GÜN

2

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BAŞVURUSU (ELEKTRONİK VEYA

DİĞER İLETİŞİM ARAÇLARIYLA)

Müracaat Gerçek Kişi Tarafından Yapılmışsa:
1-Adı Soyadı ve İmzası
2-Oturma ve İş Adresi
3-Eletronik ortamda yapılan bir başvuru ise T.C.Kimlik Numarası
4-Cevap istenen adres
Müracaat Tüzel Kişi Tarafından Yapılmışsa
1-Tüzel Kişilik Unvanı Ve Adresi
2-Tüzel Kişi adına Yetkili Kişinin Adı Soyadı Ve İmzası
3-Yetki Belgesi
4- Elektronik ortamda yapılan bir başvuru ise Yetkili Kişinin T.C.Kimlik Numarası

Kurumumuzu ilgilendiriyorsa30GÜN Başka Kurum/Kurumları ilgilendiriyor ise Dilekçe veya müracaatın İlgili Kuruma gönderildiğinin Müracaatçıya tebliği15 GÜN

Kurumumuzu ilgilendiriyor ise 15 GÜN Başka Kurum/Kurumları ilgilendiriyor ise Dilekçe veya müracaatın İlgili Kuruma gönderildiğinin Müracaatçıya tebliği 07 GÜN

3

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA İSTİNADEN ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞMA İZİN TALEBİNDE BULUNANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Sağlık kurul raporu (psikiyatri, nöroloji, göz, kbb ve ortopedi bölümleri olacak) 
 Silahlılar için; devlet hastanesi veya tıp fakültesinden, silahlı özel güvenlik görevlisi olur ibareli sağlık raporu   
Silahsızlar için; özel hastaneden silahsız özel güvenlik görevlisi olur. İbareli sağlık raporu alınmalıdır.
2-Diploma(aslı ve fotokopisi) 
Silahlılar için; en az lise ve dengi okul mezunu, 
silahsızlar için; ilköğretim mezunu, 
3-Özel güvenlik temel eğitim sertifikası 
4-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 2 adet fotoğraflı. İnternetten temin edilebilir - muhtar veya nüfus müdürlüğünce onaylanmalıdır. Form mutlak suretle bilgisayar veya daktilo ile doldurulmalıdır.
5-Emniyet Müdürlüğüne hitaben silahlı veya silahsız şeklinde yazılacak dilekçe (emniyet müdürlüğü merkez binadaki evrak-arşiv şubesinden dilekçe havale yaptırılmalıdır.)
6-Kan grubu kartı.
7-Nüfus cüzdan fotokopisi.
8-Parmak İzi Kaydı

Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Yasal Süre 30 gün

Silahlı müracaatlar 30 gün, Silahsız müracaatlar 20 gün

4

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA İSTİNADEN ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM ŞİRKETİ VE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU KURMAK İSTEYEN; ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ ALMAK İSTEYENLER

1-5188 Sayılı kanuna istinaden Özel Güvenlik Eğitim Şirketi ve Özel Güvenlik Eğitim kurumu faaliyet izin belgesi almak isteyenler doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
2-Özel Güvenlik Eğitim sertifikası almak isteyenler Özel Güvenlik Eğitim Kurumu faaliyet izin belgesi olan kurumlara müracaat etmesi gerekir.

Yasal Süre 30 Gün

-----

5

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA İSTİNADEN ÖZEL GÜVENLİK İZNİ VERİLMESİ, PERSONEL VE TABANCA KADRO TAHSİSİ, KADRO İPTALİ VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNAN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARIN TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ.

1-5188 Sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinde gözetilecek esaslarını düzenleyen 17/07/2012 tarih 2012/42 sayılı genelgede belirtilen belgeler.

Yasal Süresi 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmelik 8.Madde 10 iş günü

Acil olması durumunda 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmelik 9 maddesi ve Bakanlık 2012/42, EGM 2012/71 sayılı Birleştirilmiş Genelgesine istinaden geçici özel güvenlik izni verilir.02 gün