Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Sürekli İşçi Kadrolarına İstihdam İlanı
02.02.2018  

İlgi : 05/01/2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Genelge.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi yazılı Genelgesi doğrultusunda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan personelin sürekli işçi kadrolarına istihdam edilmek için yapmış oldukları başvurulan incelemek ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını tespiti ile bu tespite yönelik itirazların karara bağlanması ve nihai olarak sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi amacıyla kurulan tespit komisyonunca yapılan inceleme sonucu aşağıda isimleri yazılı şahıslar sınava katılmaya hak kazan​mıştır.


SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ

S.NO

ADI SOYADI

TC NO

1

HALİL KOCATÜRK

24347664466

2

ŞENER SEVİM

16889914208

3

OSMAN ŞİMŞEK

20645787852

4

MUHAMMET BİLGİN

19976810124

5

SELVER TEKMEN

34775318930

6

ERDOĞAN YAZICI

30209469070